Skuteczne odwodnienie igłofiltrami i jego realizacja.

Realizacja prac odwodnieniowych we współczesnym przemyśle budowlanym, wymaga zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań. Przede wszystkim w przypadkach, kiedy w toku budowy nowych dróg i autostrad, zachodzi konieczność ich prowadzenia terenem podmokłym. W takich sytuacjach, jedynym, skutecznym rozwiązaniem będzie odwodnienie igłofiltrami. Jest to bowiem najlepsza w tym przypadku technologia, pozwalająca na skuteczne, czasowe obniżenie poziomu wody gruntowej. Dzięki zastosowaniu technologii odwadniania igłofiltrami, możliwe jest osuszenie terenu podmokłego na czas realizacji robót ziemnych.

Odwodnienie igłofiltrami w robotach budowlanych.

Jeśli chodzi o zastosowanie technologii igłofiltrowej w branży budowlanej, to mamy tutaj do czynienia z różnymi przypadkami. Pierwszy, ten, o którym już wspomnieliśmy, jest najczęstszym przypadkiem stosowania igłofiltrów. Mamy jednakże do czynienia także z innymi. Do najczęstszych zastosowań odwodnienia igłofiltrami, będą tutaj więc należeć:

  • Obniżanie poziomu wody gruntowej w toku realizacji budowy dróg i autostrad.
  • Osuszanie terenów podmokłych
  • Budowa linii kolejowych
  • Budowa nowych linii wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Realizacja budowy wszelkiego rodzaju mostów i innych konstrukcji betonowych.

Mamy więc dość spore zapotrzebowanie w branży budowlanej na skuteczne odwodnienie igłofiltrami. Tym bardziej, iż jest to technologia skuteczna, pozwalająca nam nawet na stosowanie odwadniania piętrowego. Po obniżeniu poziomu wody gruntowej o pierwszy próg (maksymalnie 4 metry), i realizacji wykopów do tej głębokości, instalowana jest kolejna seria igłofiltrów i obniżanie poziomu wody o kolejne metry. Jest to więc metoda bardzo wszechstronna, pozwalająca nam na bardzo skuteczne realizowanie wszelkiego rodzaju prac ziemnych.

Budowa zestawu igłofiltrowego i proces odwadniania z jego zastosowaniem.

Bardzo ciekawa jest tutaj także sama konstrukcja zestawu i zasada jego działania. Zestaw igłofiltrowy składa się z igłofiltrów, agregatu pompowego i kolektorów ssawnych. Kolektory podłączone są do agregatu, a do nich z kolei podłączone są same igłofiltry. Agregat odpowiada za wytworzenie w całej instalacji podciśnienia, dzięki czemu możliwe jest odsysanie wody gruntowej. Igłofiltry w tym przypadku są wprowadzone w grunt na głębokość około pół metra większą niż planowana głębokość prowadzenia robót ziemnych.

Generalnie rzecz biorąc, odwodnienie igłofiltrami, będzie realizowane wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność sprawnego pozbycia się wody gruntowej z terenu podmokłego. Jest to skuteczna technologia, której zastosowanie stało się obecnie w tego typu realizacjach swego rodzaju standardem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *