Profesjonalna produkcja brykietu drzewnego

Wytwarzanie brykietu drzewnego o bardzo dobrych parametrach technicznych, jest procesem dość wymagającym. Głównie ze względu na konieczność utrzymania niskiego poziomu wilgotności, zarówno w przypadku materiału wsadowego, jak i w przypadku gotowego wyrobu. Zachodzi tutaj więc konieczność zastosowania odpowiedniej wentylacji pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych. Warto zadbać także o możliwość dodatkowego suszenia materiału wsadowego, aby do produkcji trafiał jedynie materiał o poziomie wilgotności nieprzekraczającym 8%. Jakiekolwiek wartości powyżej tego poziomu, będą już wywierać negatywny wpływ na produkcję.

Przygotowanie odpowiednich pomieszczeń

Przede wszystkim więc, trzeba będzie tutaj zacząć od prawidłowego przygotowania pomieszczeń magazynowych. Powinny być one starannie odizolowane od podłoża i wentylowane. Dzięki temu, magazynowe wióry, zrębki i trociny, przeznaczone do produkcji brykietu nie będą chłonąć wilgoci. Dodatkowo warto posiadać pomieszczenie suszarni, w którym będziemy suszyć materiał, bezpośrednio przed przetworzeniem go na brykiet. Pozwoli to zapewnić minimalny poziom wilgoci na produkcji. Będzie to przekładać się na lepszą jakość wytwarzanego brykietu.
Należy bowiem pamiętać, iż wilgoć będzie w procesie produkcji wyciskana w postaci wody. Tutaj zaś będzie mieszać się z naturalną żywicą wyciskaną w procesie prasowania. Im więcej wody zmieszane będzie z żywicą, tym połączenie brykietu w kostki będzie po prostu słabsze. Skutkiem tego, będzie się on rozpadać, a w skrajnym przypadku po prostu nie będzie się nadawać do magazynowania, transportu i spalania.

Tak więc zarówno pomieszczenia magazynowe, jak i produkcyjne, w których ulokowane będą brykieciarki powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią.

Proces spalania brykietu drzewnego

Jeśli chodzi o samo spalanie brykietu drzewnego, to tutaj także należy zadbać o to, aby brykiet był jak najbardziej suchy i stabilny. Nadmierne ilości wilgoci będą automatycznie obniżać wartość kaloryczność spalanego brykietu, jak również będą szkodzić instalacji CO. W przypadku, kiedy do kotła CO, trafi zbyt wilgotny brykiet, w pierwszej kolejności trzeba będzie odparować wodę w nim zawartą. To będzie wymagać zużycia pewnej energii, która zostanie po prostu zmarnowana. W przypadku suchego brykietu energia ta trafi od razu do instalacji grzewczej. Tutaj zaś będziemy ją marnować na odparowanie wody. Co gorsza, parująca woda będzie osiadać na elementach kotła oraz na przewodach dymowych. To z kolei z biegiem czasu będzie prowadzić do ich korodowania. Jednym słowem obniżmy nie tylko wydajność energetyczną spalanego brykietu, ale będziemy także mieć do czynienia z obniżeniem żywotności kotła i całej instalacji. Można więc powiedzieć, iż odpowiedni poziom wysuszenia brykietu będzie tutaj mieć znaczenie wręcz kardynalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *